Foyer dolne

Cennik wynajmu

Stawka godzinowa. Podane kwoty netto.
W przypadku foyer cena w nawiasie dotyczy wynajmu 2 pomieszczeń


komercyjny
niekomercyjny

1-3 godzin dziennie:
200 (300)
100 (150)

4 i więcej godzin dziennie:
150 (250)
75 (125)

12 i więcej godzin miesięcznie:
150 (250)
75 (125)

Pliki do pobrania


Galeria zdjęć


Stawki wynajmu

Komercyjna

 1. Czynsz najmu pomieszczeń innych niż sale teatralne obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
  • dla jednego pomieszczenia (foyer dolne lub górne):
   1. przy wynajmie pomieszczenia od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 200,00 zł netto,
   2. przy wynajmie pomieszczenia od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 150,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
  • dla dwóch pomieszczeń (foyer dolne i górne):
   1. przy wynajmie pomieszczeń od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 300,00 zł netto,
   2. przy wynajmie pomieszczeń od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 250,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 2. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

Niekomercyjna

 1. Koszt wynajmu sal teatralnych i innych pomieszczeń na rzecz podmiotów wskazanych powyżej obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
  • dla jednego pomieszczenia (foyer dolne lub górne):
   1. przy wynajmie pomieszczenia od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 100,00 zł netto,
   2. przy wynajmie pomieszczenia od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 75,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu,
  • dla dwóch pomieszczeń (foyer dolne i górne):
   1. przy wynajmie pomieszczeń od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 150,00 zł netto,
   2. przy wynajmie pomieszczeń od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 125,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 2. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali lub pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.

Zasady wynajmu

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynację wynajmu sal teatralnych: sali widowiskowej i sali kameralnej jest Kierownik Działu Administracji.
 2. Najemca składa pracownikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną) zlecenie wynajmu sali, w którym wskazuje: salę lub pomieszczenie, którego najmem jest zainteresowany (sala widowiskowa, kameralna lub inne pomieszczenie), termin imprezy (data, godzina), przewidywany czas trwania imprezy, nazwę imprezy, rodzaj imprezy (spektakl, koncert, etc.) oraz określa, czy impreza ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny. Przygotowując zlecenie wynajmu sali Najemca może skorzystać z gotowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po konsultacji z Kierownikiem Działu Organizacji Imprez w zakresie charakteru imprezy i terminów innych imprez, a także z głównym księgowym w zakresie warunków finansowych udostępnienia sali, Kierownik Działu Administracji przygotowuje umowę najmu sali widowiskowej lub kameralnej (załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu) i przedstawia do podpisu Dyrektorowi Teatru.
 4. Podpisaną przez obie strony umowę Kierownik Działu Administracji przedkłada w Dziale Księgowości celem przygotowania faktury VAT za wykonaną usługę.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym pracownikiem Teatru, umożliwi on Najemcy przeprowadzenie zapoznania się z salą oraz sprzętem, którym dysponuje Teatr.
 6. Wszelkie urządzenia znajdujące się w sali widowiskowej lub kameralnej (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, multimedia) mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników Teatru.
 7. Po upływie terminu, na jaki została zawarta umowa najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 8. Pozostałe zasady wynajmu sal teatralnych określa umowa zawarta przez Teatr z Najemcą.
Skip to content