Projekty

Skąd nasz ród – legendarne początki Polski


Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt pn. „Skąd nasz ród – legendarne początki Polski”. Całkowity koszt zadania wynosi 97 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Ministra Kultury i […]

Scena gościnna


Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt pn. „Scena gościnna”. Całkowity koszt zadania wynosi 140 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury w ramach […]

Teatr pod kujawskie strzechy


Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego na podstawie umowy nr 09473/22/FPK/DEK  z dnia 29.06.2022r.  dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt pn. „Teatr pod kujawskie strzechy – prezentacja spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży w […]

Kinoteatr


Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego na podstawie umowy nr 07477/22/FPK/DEK  z dnia 28.07.2022r.  dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt pn. „Kinoteatr – działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego”. Całkowity koszt zadania wynosi 116 500,00 zł. […]

Skip to content