Pracownicy

Dyrektor

Monika Budzeniusz

Dział Organizacji Imprez i Edukacji Teatralnej:

Piotr Gutowski – kierownik działu
Dorota Główczyńska – specjalista ds. sztuk plastycznych
Dariusz Piotrowski – rzemieślnik
Katarzyna Michalska – instruktor teatralny
Katarzyna Misiak – instruktor teatralny

Dział Księgowości:

Danuta Mejer – główna księgowa
Sławomira Kamińska – księgowa

Dział Administracji i Kadr:

Marzena Kowalewska – kierownik działu

Pracownicy działu:

Marek Stasiński – kierowca
Piotr Matuszkiewicz – technik akustyk
Danuta Przybyszewska
Katarzyna Raśkiewicz
Małgorzata Puzdrakiewicz

Samodzielne stanowiska pracy:

Adrian Domanowski – specjalista ds. prawnych, Inspektor Ochrony Danych

Kasa biletowa:

Monika Hnatowicz

Galeria „DK”:

Małgorzata Jaworowicz – specjalista ds. galerii