Wystąpienia publiczne

Jeśli chcesz poznać:

  • elementy składowe sztuki wystąpień publicznych;
  • sposoby używania języka do osiągania zamierzonych celów;
  • rozmaite rodzaje słownego i pozasłownego oddziaływania oraz kreowania własnego wizerunku – od agory po vlogi;
  • praktyczne porady na styku emisji głosu, kultury słowa i retoryki.

Te zajęcia są dla Ciebie!

 

 

Mowa to pierwsze, czego uczy się człowiek. Przez całe życie pozostaje jedną z kluczowych umiejętności, umożliwiając wyrażanie siebie, jak również komunikację z innymi i współżycie w grupie. Umiejętności przemawiania w  świecie, w którym wszyscy mówią do wszystkich, występują publicznie i są bez przerwy obserwowani oraz oceniani, umiejętności sprawnego posługiwania się językiem i świadomego wykreowania własnego wizerunku podczas perorowania mogą okazać się kluczem do realizowania własnych celów.

Zajęcia mają za zadanie pokazanie uczestnikom, jakie elementy – od zdolności retorycznych, mowy ciała, po umiejętności emisji i modulacji głosu – decydują o tym, czy człowiek, występując publicznie, dobrze prezentuje się w oczach innych. Choć zmieniają się czasy, przybywa nam obecnie kanałów informacyjnych i pojawiają nowe media, praktyczna sztuka publicznego występowania okazuje się nie mniej przydatna dziś niż w przeszłości.

Zajęcia:

  • trwają 60 minut,
  • składają się z czterech spotkań w sesji jesiennej,
  • skierowane są do wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę i zdobyć świadomość samych siebie podczas publicznych występów;
  • zawierają zarówno część teoretyczną, jak i elementy praktyczne.
  • na zakończenie zajęć dyplom dla uczestników

Warsztaty poprowadzi dr Miłosz Kłobukowski nauczyciel, wykładowca i językoznawca.

Odpłatność 50/msc.

Zapisy w sekretariacie Teatru pod nr tel. 54 231 47 60

Skip to content