Antygona

W Teatrze – Premiera Antygony...

Twórcy

Reżyseria:
Jan Polak
Światło:
Włodzimierz Stawisiński
Dźwięk:
Piotr Matuszkiewicz
Muzyka:
Jagoda Sobolewska,
Oprawa muzyczna:
Michał Sobolewski

Występują

Katarzyna Anzorge
Anna Sokołowska Alabrudzińska
Artur Kujawa

Terminy

30.09.2022
19:00
Bilety:

Bilety


Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Teatru w dni powszednie w godz. 8.30 – 16.00, tel. 54 231 47 66. Ilość wejściówek ograniczona!

Kategoria wydarzenia

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza na Premierę przedstawienia, które powstało według dzieła Sofoklesa, pt: Antygona.
Antygona jest grana od ponad dwu i pół tysiąca lat w teatrach na całym świecie. Niewielu jest autorów i niewiele dzieł w światowej dramaturgii, którym można by przypisać podobne
osiągnięcia. U podstaw tego swoistego fenomenu Antygony leżą co najmniej dwa elementy: ponadczasowość konfliktu, stanowiącego główną oś dramaturgiczną tekstu i niezwykła
wyrazistość postaci dramatu. Konflikt dwóch głównych postaci tragedii: Antygony i Kreona jest w istocie konfliktem władcy z prawem bogów i prawem naturalnym. Ten spór wynika nie
z odmienności postaw wobec prawa państwowego i boskiego, lecz z odmiennych wartości, które antagoniści uznają za najważniejsze… Wystarczy spojrzeć na współczesny świat. Ileż podobnych konfliktów rozgrywa się dzisiaj na wszystkich poziomach życia społecznego: od nieporozumień rodzinnych począwszy, na ogólnoświatowych konfliktach, również tych zbrojnych, skończywszy. W Antygonie najbardziej interesujące wydały mi się trzy postaci: Kreon, tytułowa bohaterka i jej siostra Ismena. I przedstawienie, które Państwu prezentujemy, zostało tylko na nich oparte… Akcja Antygony, którą Państwo obejrzą, rozgrywa się współcześnie, ale napisane do tego spektaklu piosenki, nadają jej wymiar ponadczasowy, obiektywizują relacje i postawy głównych bohaterów. Przedstawienie powstało w ramach Programu Rządowego Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt pn. „Teatr pod kujawskie strzechy – prezentacja spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży w okolicznych gminach”. Całkowity koszt zadania wynosi 57 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 37 000 zł. Partnerem w projekcie jest Powiat Włocławski.