„Scena bez barier” finał

Twórcy

Reżyseria:
Katarzyna Michalska

Występują

No items found

Terminy

Aktualnie brak terminów dla tego wydarzenia

Bilety

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Teatru  w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.45,
tel. 54 231 47 66Kategoria wydarzenia

Zapraszamy na widowisko pt. „W krainie snu” połączone z podsumowaniem realizacji projektu pt. ”Scena bez barier” które odbędzie się 17 września br. o godz. 17 w sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego we Włocławku.
Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brało w nim udział 14. uczestników.

Cel projektu to poprawienie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie,
zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości.

 

 

W ramach projektu Teatr Impresaryjny prowadził cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu br. w budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku.
Warsztaty obejmowały rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne, zajęcia z muzykoterapii spotkania z psychologiem i logopedą. Zwieńczeniem zajęć teatralnych jest wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział biorą osoby z niepełnosprawnością.

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym były realizowane przez pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych.

 

Projekt realizowany jest przez Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 49 900,00 zł.


Skip to content