Wyzwanie KULTURA

Aktualności

To projekt  sfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek.  „Wyzwanie KULTURA” będzie formą profilaktyki uniwersalnej kierowanej do dzieci i młodzieży wzmacniającej działania chroniące i przeciwdziałające zachowaniem ryzykowanym i uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym. Zachowania, którym chcielibyśmy przeciwdziałać poprzez realizację naszego projektu, to w szczególności: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków wziewnych, leków, sterydów, przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne i przestępcze, wczesna
aktywność seksualna, porzucanie nauki, ucieczki z domu, materializm życiowy, stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia atrakcyjności fizycznej. Do zachowań
ryzykownych zalicza się również tzw. challenge internetowe, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, a czasem zagrażają nawet ich życiu.
Zajęcia warsztatowe zostaną podzielone z uwagi na wiek uczestników. Pierwszą grupę docelową stanowić będą uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, a drugą grupę uczniowie klas I – III szkół średnich. Dla każdej z tych grup planujemy zorganizować 10 godzin zajęć warsztatowych; łącznie 20 godzin warsztatowych. W ramach zajęć warsztatowych chcemy skupić się na próbie uświadomienia młodym ludziom faktu istnienia niebezpiecznych trendów, zachowań i uzależnień. Jednocześnie próbując uzmysłowić im ryzykowność tychże postępowań, chcemy przekierować ich entuzjazm i zapał na zajęcia artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych. Chcemy pokazać uczestnikom, ze scena jest miejscem, w którym można nie tylko spełniać swoje twórcze pasje, lecz również miejscem, w którym znaleźć można wewnętrzny spokój, poprawić samoocenę lub po prostu miło, a przede wszystkim bezpiecznie spędzić czas.
Zajęcia z psychologiem odbywały się będą równolegle z każdą grupą; łącznie 20 godzin zajęć z psychologiem. Spotkania z uczestnikami prowadzone przez psychologa będę stanowiły okazję do utrwalenia w młodych ludziach zdobytych w trakcie zajęć doświadczeń i ukierunkowania ich na bezpieczne formy spędzania czasu, a przede wszystkim na sztukę.
Ponadto, elementem edukacji poprzez kulturę będzie zaprezentowany uczestnikom projektu spektakl „Zemsta”. Przedstawienie przygotowane zostało przez włocławski Teatr Ludzi Upartych, a jego reżyserem jest Jan Polak. Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w przedmiotowej imprezie nieodpłatnie. Spektakl zostanie wystawiony w sali widowiskowej włocławskiego Teatru dwukrotnie, tak by na widowni zasiąść mogli wszyscy beneficjenci. Spektakl stanowił będzie po pierwsze nagrodę dla uczestników zajęć (równolegle wystawiane będą płatne spektakle, a dla uczestników będę one darmowe), po drugie będzie dodatkową lekcją, bowiem będzie on poprzedzony prelekcją reżysera dotyczącą fabuły utworu i płynących z niej nauk moralnych, a po trzecie będzie unaocznieniem, że przełożenie młodzieńczego zapału i entuzjazmu na uczestnictwo w zajęciach artystycznych
może mieć efektowny i tryumfalny finał. Warsztaty rozpoczynają się 21.11.2022 r. Zapisy grup zorganizowanych pod nr tel. (54) 231 47 60

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Odszedł wieloletni dyrektor Teatru

Dodano: 4 grudnia, 2023

Pastorałka

„Pastorałka” warsztaty

Dodano: 8 listopada, 2023

Weekend seniora

Weekend Seniora z kulturą

Dodano: 12 września, 2023

Skip to content