Wyzwanie KULTURA

Aktualności

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z terenu miasta Włocławek na warsztaty teatralne realizowane w ramach projektu WYZWANIE KULTURA. Jest to projekt finansowany przez Gminę Miasto Włocławek.
Zadanie jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023. WYZWANIE KULTURA
będzie formą profilaktyki uniwersalnej kierowanej do dzieci i młodzieży wzmacniającej działania chroniące i przeciwdziałające zachowaniem ryzykowanym i uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym. Zachowania, którym chcielibyśmy przeciwdziałać poprzez realizację naszego projektu, to w szczególności: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków wziewnych, leków, sterydów, przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne i przestępcze, wczesna aktywność seksualna, porzucanie nauki,
ucieczki z domu, materializm życiowy, stosowanie szkodliwych dla zdrowia diet dla poprawienia atrakcyjności fizycznej. Do zachowań ryzykownych zalicza się również tzw. challenge internetowe, które często stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, a czasem zagrażają nawet ich życiu.  Grupy szkolne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy wraz z opiekunami do udziału w bezpłatnych warsztatach teatralnych i spotkaniu z psychologiem, które odbędą się w terminach: 08. , 09. ,
10. , 15. , 17. ,22. i 23. 05. 2023. w godzinach: 9:00 i 11:00. Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczniów w grupie to 25 – 30 osób. W czerwcu bieżącego roku grupy biorące udział w projekcie WYZWANIE KULTURA zostaną zaproszone bezpłatnie na spektakl teatralny.
Rezerwacja miejsc dla grup szkolnych:
Dział organizacji imprez promocji i edukacji
teatralnej, telefon :
(54) 231 47 60 lub (54) 231 47 61 wew. 37
Projekt został sfinansowany z funduszy Gminy Miasta Włocławek w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Skip to content