Teatr i „Scana bez barier”

Aktualności

Zapraszamy w najbliższy piątek, 20 sierpnia, o godz.17.00 do Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe
przy ul. 3-go Maja 9 do obejrzenia przygód baśniowej postaci na podstawie tekstu
Jana Brzechwy pt. „Czerwony kapturek”.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku realizuje projekt pn: Scena
bez barier , który kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach projektu Teatr prowadzi cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które
rozpoczęły się w czerwcu br. i potrwają do końca września 2021 r.
W warsztatach, które obejmują rozbudowane zajęcia teatralne, muzykoterapii oraz zajęcia
plastyczne i wizażu uczestniczy 14 osób. Osoby te korzystają również z konsultacji
logopedycznych i spotkań z psychologiem.

Warsztaty o charakterze artystycznym, ruchowym i integracyjnym są realizowane przez
pracowników Teatru oraz partnerów zewnętrznych.
Zwieńczeniem zajęć teatralnych będzie wspólne przygotowanie przedsięwzięć scenicznych,
w którym czynny udział biorą osoby z niepełnosprawnością.
Jednym z takich właśnie przedsięwzięć jest wystawienie bajki pt: „Czerwony Kapturek”,
w której uczestnicy projektu wystąpią jako animatorzy lalek.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Scenomania- spotkanie organizacyjne

Dodano: 13 września, 2021

Casting do Teatru Skene

Dodano: 9 września, 2021

teatr budynek

Przyjdź na casting!

Dodano: 6 września, 2021