„Człowiek” podsumowanie warsztatów aktorskich

Aktualności

W najbliższą sobotę o godz.12.00 pokazem etiudy „Człowiek” zakończą się warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora i wykładowcę akademickiego Łukasza Borkowskiego. Zajęcia odbywają się w Teatrze Impresaryjnym od dwóch lat. Uczestnicy poruszyli w trakcie ich trwania wiele zagadnień scenicznych związanych z podstawowymi zadaniami aktorskimi, mową sceniczną, artykulacją, nośnością głosu, a także z improwizacją aktorską.
Umiejętności, które zdobyli mogą przydać się nie tylko w funkcjonowaniu scenicznym, ale także w codziennym życiu – podczas wystąpień publicznych, egzaminów, rozmów
o pracę, etc. Najważniejszym celem zajęć były aktywizacja warsztatowiczów do ciągłego poszerzanie horyzontów i próby zachęcenia ich do odnalezienia swojej własnej drogi i kreowania
jej na swoich warunkach. Oprócz ćwiczeń i zadań, które były cyklicznie prowadzone, uczestnicy zajęć pracowali nad materiałem dramatycznym, który złożył się na małą formę sceniczną „CZŁOWIEK”. Etiuda na podstawie fragmentów dramatu poetki Krystyny Miłobędzkiej „Serdeczny stary człowiek” jest próbą rozpoznania tego jak funkcjonujemy w dzisiejszym świecie. Podczas pracy, uczestnicy zajęć, podążając za Paulem Gauguinem, stawiali sobie pytania: Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?. Materiał, na jakim pracowali przynosił wiele satysfakcji, ale nie był łatwy – narzucał konieczność poruszania się w metaforze i abstrakcji, od których współczesność wydaje się uciekać. Zajęcia kończą się kilka dni po Światowym Dniu Poezji (21 marca) i na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Teatru (27 marca) – to nie jest przypadek! Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego, wstęp wolny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Kabaret pod wyrwigroszem

Zapraszamy do Teatru

Dodano: 15 lutego, 2024

Casting

Zapraszamy na Casting

Dodano: 17 stycznia, 2024

Skip to content