„TEATR PRZEDMIOTU”

Warsztaty wakacyjne skierowane do dzieci i młodzieży pozostającej na okres wakacji w mieście, które uczestniczyć będą w zajęciach półkolonijnych w miejskich placówkach kultury, świetlicach, bibliotekach i klubach.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami tworzenia lalek i scenografii. Poznają zasady „budowy” spektaklu oraz sami zaprezentują się na specjalnie do tego przygotowanej „lalkowej scenie”.

03 – 05 lipca 2018 roku
11 – 13 lipca 2018 roku
16 – 18 lipca 2018 roku
godz. 10.00 i 12.00

Warsztaty - zdjęcie