Śpiewnik polski…

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Zrównoważenia Rozwoju Anna Gembicka, Dyrektor Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego oraz Fundacja Dariusza Stachury „CANTO PRO CLASSICA” zapraszają na koncert pt: Śpiewnik polski w Strasznym dworze

Śpiewnik polski… w przemyślany sposób połączy najpiękniejsze arie z opery Stanisława Moniuszki Straszny dwór z utworami innych kompozytorów.

Cenieni śpiewacy operowi wcielą się w postaci Miecznika, Hanny, Jadwigi, Damazego, Stefana, Zbigniewa, Cześnikowej i Skołuby, a w dynamiczną akcję sceniczną, nawiązującą do historii opowiedzianej w libretcie opery, zostaną wplecione pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i innych polskich mistrzów oraz pieśni patriotyczne i wojskowe powstałe na przestrzeni wieków. Tytuł koncertu nawiązuje również do zanikającej tradycji wspólnego śpiewania. Solistom towarzyszyć będzie chór i orkiestra kameralna pod opieką tenora Dariusza Stachury.

W widowisku weźmie udział około 30 artystów: orkiestra, śpiewacy, aktorzy i tancerze baletu w kostiumach nawiązujących do strojów z epoki…

Wejściówki na to wydarzenie rozprowadza przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, a znikoma ich część jest do odbioru w Kasie Teatru.


„ŚPIEWNIK POLSKI w STRASZNYM DWORZE”
14 kwietnia 2019 r. godz. 19.00

WEJŚCIÓWKI na to wydarzenie rozprowadza przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, a znikoma ich część jest do odebrania w Kasie Teatru.

Kasa Teatru czynna w dni powszednie w godz. 10.00 – 18.00 oraz w dniu spektaklu od godz. 17.00, tel. 54 231 47 66