Próby zespołów

01 lipca – 31 sierpnia
Przerwa wakacyjna