„PODRÓŻ DO KRAINY ZABAWY”

Warsztaty Wakacyjne skierowane do dzieci i młodzieży pozostającej na okres wakacji w mieście, które uczestniczyć będą w zajęciach półkolonijnych w miejskich placówkach kultury, świetlicach, bibliotekach i klubach.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. techniki gry aktorskiej, „czystego mówienia”, zapoznają się z metodami gry na scenie – oczywiście w formie zabawy i w krainie tajemniczości jaką jest niewątpliwie Teatr.

09 – 13 lipca 2018 roku
16 – 18 lipca 2018 roku
godz. 10.00 i 12.00

Warsztaty