Działania niekomercyjne

Regulamin i cennik

wynajmu sal i innych pomieszczeń

w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego

– wyciąg

 

 • 6.

DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE, ZBIEŻNE Z CELAMI STATUTOWYMI TEATRU realizowane przez: stowarzyszenia, fundacje, włocławskie uczelnie oraz

następujące jednostki organizacyjne miasta Włocławka lub działające na rzecz mieszkańców Włocławka: instytucje kultury, placówki oświatowe, zakłady i jednostki budżetowe – STAWKI

 1. Koszt wynajmu sal teatralnych i innych pomieszczeń na rzecz podmiotów wskazanych powyżej obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą godzinę wynajmu wraz z obsługą i sprzętem i wynosi:
 • dla sali widowiskowej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 120,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 100,00 zł netto,
 3. przy wynajmie sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 90,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 • dla sali kameralnej:
 1. przy wynajmie sali od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 30,00 zł netto,
 2. przy wynajmie sali od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 25,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości

godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.

 • dla jednego pomieszczenia (foyer dolne lub górne):
 1. przy wynajmie pomieszczenia od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 25,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczenia od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 20,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu,
 • dla dwóch pomieszczeń (foyer dolne i górne):
 1. przy wynajmie pomieszczeń od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 35,00 zł netto,
 2. przy wynajmie pomieszczeń od 4 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 30,00 zł netto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu.
 3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę czasu korzystania z sali lub pomieszczenia w stosunku do czasu określonego w umowie najmu, stawka godzinowa będzie naliczana za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
 4. Stawki wynajmu pomieszczeń innych niż wymienione w ustępach poprzedzających ustalane są każdorazowo przy uwzględnieniu rodzaju wynajmowanego pomieszczenia i czasu trwania najmu.
 

Zlecenie