Warsztaty

Warsztaty teatralne Scenomania i Emisja głosu

PONIEDZIAŁEK:
Grupa I. ( dzieci )
g. 16.00-17.00 – Scenomania
Grupa II. ( młodzież )
g.17.00 -18.00 Scenomania

ŚRODA:
Grupa III. ( młodzież )
g. 16.00-17.00 – Scenomania
Grupa III. ( młodzież, dorośli )
g. 17.00-18.00 – Emisja głosu, Scenomania