Warsztaty teatralne dla dzieci

W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęły się warsztaty teatralne dla przedszkoli i szkól podstawowych.

Na dwugodzinne spotkanie składają się zajęcia aktorskie, ruchowo – rytmiczne, emisyjne i artykulacyjne oraz relaksacyjne.

Uczestnicy mają również okazję zwiedzić budynek teatru, zajrzeć w miejsca niedostępne dla widza oraz poznać zawody i terminy związane z teatrem.

Zajęcia prowadzone są metodą tematycznych zabaw dostosowanych do wieku uczestników.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach dopołudniowych

Prowadzący: Katarzyna Michalska, Jan Polak.

Zapisy przyjmuje Dział Organizacji Imprez i Edukacji Teatralnej T.I.
Tel: 54 23 47 60, 54 231 47 61 (wew. 37)