„Szekspir graficznie” – wystawa

Termin wystawy: 27 stycznia – 28 marca 2016

Świat jest teatrem, aktorami ludzie…
(W. Szekspir Jak wam się podoba)

Świat obchodzi 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira (1564-1616), wybitnego dramatopisarza i poety, aktora i reformatora teatru, który wywarł ogromny wpływ na losy literatury i sztuki scenicznej. Stworzył niezwykłe bogactwo idei, wątków, postaci, zdarzeń. Jak żaden inny twórca opisał naturę człowieka, istotę życia. Jego uniwersalna twórczość ucieleśnia różne wizje świata, ukazuje sytuacje, w których człowiek gra swoją epizodyczną rolę w wielkim przedstawieniu, jakim jest ludzki żywot. Z ogromną pasją ukazał ludzkie zachowania i namiętności, sukcesy i porażki, uczucia i emocje, mądrość i głupotę, dobro i zło, radość i smutek, pomyślność i niedolę, udrękę i cierpienie, zdradę i zbrodnię…

Wieloznaczna, metaforyczna dramaturgia Szekspira inspiruje artystów do zaskakujących, osobliwych interpretacji i komentarzy jego dramatów i komedii. Wystawa „SZEKSPIR graficznie” gromadzi zaledwie kilka plakatów do „Hamleta”, „Makbeta”, „Króla Lira”, „Romea i Julii”, „Snu nocy letniej”, „Juliusza Cezara”, „Jak wam się podoba”, „Wieczoru trzech króli”, które w zajmującej, budzącej ciekawość formie wizualnej i kolorystyce obrazują poglądy i sądy Szekspira o życiu, świecie i ludziach. Zobaczyć można prace Joanny Górskiej, Jana Jaromira Aleksiuna, Wojciecha Freudenreicha, Mieczysława Górowskiego, Marcina Mroszczaka, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świeżego. Na wystawie prezentowane są także plakaty Magdaleny Tomkowiak, Lexa Drewinskiego, Sebastiana Kubicę i Nikodema Pręgowskiego, nagrodzone w konkursie „Szekspir ∞”, ogłoszonym przez Galerię Plakatu AMS.

Joanna Górska & Jerzy Skakun