Pracownicy

Dział Organizacji Imprez i Edukacji Teatralnej:
Piotr Gutowski – kierownik działu
Dorota Główczyńska – specjalista ds. sztuk plastycznych
Dariusz Piotrowski – rzemieślnik
Katarzyna Michalska – instruktor teatralny
Katarzyna Misiak – instruktor teatralny

Dział Księgowości:
Danuta Mejer – główna księgowa
Monika Hnatowicz – księgowa
Sławomira Kamińska – księgowa

Dział Administracji i Kadr:
Marzena Kowalewska – kierownik działu
Pracownicy działu:
Włodzimierz Stawisiński – technik elektryk
Marek Stasiński – kierowca
Piotr Matuszkiewicz – technik akustyk
Danuta Przybyszewska
Katarzyna Raśkiewicz
Małgorzata Puzdrakiewicz

Samodzielne stanowiska pracy:
Adrian Domanowski – specjalista ds. prawnych, Inspektor Ochrony Danych

Kasa biletowa:
Karolina Przybysz

Galeria „DK”:
Joanna Schab – specjalista ds. wydawniczych
Małgorzata Jaworowicz – specjalista ds. galerii