„POWROTY SENTYMENTALNE” – odsłona druga

Termin wystawy: do końca października 2018 roku.

Teatr - plakatKolejna odsłona wystawy w Galerii Plakatu ukazująca tym razem nie plakaty a afisze, które zostały wykonane do przedstawień odbytych w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego w początkowych latach jego działalności i w latach gdy o wykonaniu plakatów z „prawdziwego zdarzenia” można było tylko pomarzyć.
Na wystawie można zobaczyć afisze i początkowe, nieśmiałe projekty graficzne, do spektakli Teatru „Scena Prezentacje”, Teatru „Studio”, Teatru „Na Woli” i Teatru „Komedia” z Warszawy, Stowarzyszenia „Teatr Na Barce” z Bydgoszczy, „Sceny Graffiti” z Lublina oraz Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę” z Warszawy…
Afisze eksponowane będą do końca października br.

Miejsce: Górne Foyer Teatru

Oddzielną częścią wystawy jest prezentacja plakatów do spektakli, które zrealizowano we włocławskim Teatrze. Znajdują się na niej plakaty reklamujące przedstawienia Teatru Skene, Teatru Ludzi Upartych i Agencji Artystycznej Nowakowski Impresariat.

Miejsce: Dolne Foyer Teatru