„POWROTY SENTYMENTALNE” – odsłona druga

Termin wystawy: do końca listopada 2018 roku.

Teatr - plakatkolejna odsłona wystawy w Galerii Plakatu ukazująca tym razem afisze, które wykonano do przedstawień odbytych w Teatrze Impresaryjnym w latach gdy o wykonaniu we Włocławku plakatów z „prawdziwego zdarzenia” można było tylko pomarzyć. Na wystawie można zatem zobaczyć afisze i początkowe projekty graficzne do spektakli m.in. Teatru „Scena Prezentacje”, Teatru „Studio” i Teatru „Komedia” z Warszawy, Stowarzyszenia „Teatr Na Barce” z Bydgoszczy, „Sceny Graffiti” z Lublina, Towarzystwa Teatralnego „Pod Górkę” z Warszawy i włocławskiego Teatru Impresaryjnego. Autorką wystawianych prac jest włocławianka, pracownik Teatru Impresaryjnego – Dorota Główczyńska.