Informacja

Z przyczyn niezależnych od Teatru spektakl pt: „Goło i wesoło” nie odbędzie się! Za bilety zakupione w Kasie Teatru Impresaryjnego, Kasa zwraca pieniądze w dni powszednie w godz. 10.00 -18.00, tel. 54 231 47 66.

 

Logo TI