Dziś w Teatrze (24.V.2018r.)

„EMISJA GŁOSU – ŚPIEWAM I MÓWIĘ WYRAŹNIE” warsztaty teatralne dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, godz. 9.30
„TRZY RAZY BAJKA” przedstawienie Teatru Skene wystawiane w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego skierowane do wychowanków rodzin zastępczych, godz. 16.00
Próby spektaklu pt: „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”, (godz. indywidualne, próby czytane scen)

Teatr - plakat