Dziś w Teatrze (19.X.2018r.)

  • „RYTM-CIAŁO-RUCH” warsztaty teatralne dla uczniów ze szkół podstawowych, godz. 9.30
  • Próba spektaklu pt: „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” (godz. indywidualne)